Volg de groei en ontwikkeling van je baby

Voeding en groei

Hoe groot zal je jouw baby worden? Het is duidelijk dat niet alle kinderen even groot zijn. Hoe groot jouw kind zal worden, hangt van veel verschillende factoren af. Zo zal erfelijkheid een rol spelen. Kinderen van grote ouders zullen vaak zelf ook groter worden, dan kinderen van kleine ouders. Ook de etnische afkomst heeft invloed op de uiteindelijke lengte van je kind. Zo worden mensen in Nederland gemiddeld langer dan mensen in bijvoorbeeld Japan. Daarnaast zijn ook voeding en groei onlosmakelijk met elkaar verbonden. De hoeveelheid voeding die een kind binnenkrijgt, het voedingspatroon en de gezondheidszorg die voor een kind beschikbaar is, zijn van invloed op de groei en ontwikkeling van je baby.

Voeding en groei

Onderzoek door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) heeft laten zien dat voeding, voedingsgewoonte en gezondheidszorg een veel groter effect hebben op groei van een kind dan de erfelijke en etnische factoren. Voor kinderen die gezond en goed gevoed zijn, blijkt dat een kind in Azie een vergelijkbaar groeipatroon volgt als een kind in Europa. Het gaat hierbij natuurlijk wel om gemiddelden voor grote groepen. Ieder individueel kind is anders, en weinig kinderen zullen precies de groeicurve van het consultatiebureau of het WHO volgen.

Ondervoeding en groei

Kinderen die onvoldoende voeding binnen krijgen, zullen geremd worden in hun groei. In heel ernstige gevallen van ondervoeding kan een kind zelfs overlijden. Ondervoeding is een groot, veelvoorkomend probleem voor babies en kinderen in aziatische en afrikaanse landen, maar ook in westerse landen komt dit voor. Ondervoeding ontstaat niet alleen als een kind te weinig voeding krijgt. Ook wanneer de voeding te eenzijdig is, kan ondervoeding ontstaan. Een kind kan dan een tekort krijgen aan een of meerdere specifieke voedingsstoffen, zoals eiwitten, koolhydraten, mineralen of vitamines. Dit kan dan een effect hebben op de groei en ontwikkeling van het kind.

Gerelateerde artikelen